Kje skal merkes med ett ikke-elektronisk merke i hvert øre, eller et ikke-elektronisk merke i det ene øret og et elektronisk merke i det andre.

Til geit anbefaler vi de minste merketypene, Combi Mini eller Micro. Vær oppmerksom på at ved bruk av Micro vil ikke individnummeret synes forfra. Micro krever også egen tang.