Gris skal merkes med et ikke-elektronisk merke i det ene øret.

Det er mange merketyper som er tillatt for bruk på gris. Her er en guide: Combi Pig og Combi Rund: Smågris. Combi Rund/Små, Combi Små og Combi Stor: Livdyr. P3 kvadratisk merke: Til større avlsbesetninger.