Merker til dyr født i din besetning (førstegangs merking av kalver).