Merking av nyfødte dyr: Merker til dyr født i din besetning

Importerte dyr: Merker til dyr du har overtatt fra et svinehold utenfor EØS

Erstatningsmerke med ditt produsentnummer: Erstatter tapte merker på dyr som er født i din besetning