Det er valgfri farge på erstatningsmerker, unntatt det elektroniske merket, som kun leveres i gult.