Merker til dyr du har overtatt fra et storfehold utenfor EØS.