4-sifret individnummer. Start på neste ledige nummer på serien du ønsker å bruke.