Innkjøpte dyr skal merkes med et ikke-elektronisk eller et elektronisk merke, i det ene øret, innen sju dager etter overføring.

Merkeforskriften stiller ikke krav til at dette merket skal være elektronisk, men det det kan være at noen slakterier krever det. Sjekk derfor dette med slakteriet ditt.

Opprinnelsesmerkene skal følge dyret fra fødsel til slakt. Du må derfor ikke fjerne noen av disse merkene for å sette inn hvitt merke.

Dersom du setter i elektronisk hvitt merke, må du derimot ødelegge det elektroniske opprinnelsesmerket ved å klippe et hakk i «hattebremmen» på merket.