Importerte dyr skal merkes med et lakserødt merke innen sju dager etter overføring. Disse merkene skal ikke være elektroniske.