Biomark brettholder for PIT tags

Brettholder for nåler forhåndsladet med PIT tags

Til bruk sammen med brett med 100 nåler forhåndsladet med Biomark HPT9, HPT12 eller GPT12 PIT tags.

Art.nr. BIOCLAMP.01

Brettholderen holder brettet stødig og stabilt, slik at merkingen blir enda mer effektiv.

OS ID® selger Biomark-produkter for elektronisk identifisering av fisk (EID) basert på RFID-teknologi. Alle PIT tags fra Biomark tilfredsstiller de internasjonale ISO-standardene 11784 og 11785. Det vil si at de fungerer sammen med elektronisk avleserutstyr som følger disse standardene. ISO-sertifiserte PIT tags sikrer 100 prosent unik identifikasjon av hver fisk.

PIT tags, lesere, pistoler og nåler

Biomark PIT tags er designet spesielt for akvakultur og marin bruk.

Produktfoto: Biomark PIT tags tre størrelser

PIT tagene er forhåndsprogrammerte med id-nummer og fås i tre størrelser.

OS ID® leverer også implanteringspistoler, -sprøyter og nåler til merking, samt leserutstyr med tilhørende software.

Produktfoto: MK25 implanteringspistol for PIT tags
MK25 implanteringspistol for PIT tags
Produktfoto: MK165 implanteringssprøyte for PIT tags
MK165 implanteringssprøyte for PIT tags
Produktfoto: Nål N206 for PIT tags
Nål N206 for PIT tags
Produktfoto: Biomark HPR Plus leser for PIT tags
Biomark HPR Plus leser for PIT tags

Som et verktøy for ytterligere automatisering av merkeprosessen, anbefaler vi Biomark merkestasjon, som er spesielt godt egnet når større mengder fisk skal merkes, måles, veies og behandles.

Produktfoto: Biomark merkestasjon

Hvorfor elektronisk merking?

Elektronisk merking av fisk legger grunnlaget for elektronisk datainnsamling og databehandling. EID sikrer kvaliteten på data og er et tidsbesparende verktøy som gir nye muligheter for dataflyt, dokumentasjon og sporbarhet.

Hvordan fungerer elektronisk merking?

PIT tagen inneholder en transponder med et unikt nummer. Transponderen blir aktivert når en håndholdt eller stasjonær leser sender ut signaler. Transponderen sender sitt nummer til leseren, og nummeret vises i leserens display og lagres. Dataene som er lagret på leseren kan overføres til PC for videre behandling, analyse og bruk.