Produktfoto: MyPet ID TempTrack microchip i sterilisert engangssprøyte