Produktfoto: MyPet ID 2.1 microchip i sterilisert engangssprøyte