Foto: Combi Senior blank nål til påsetting av Combi 3000 og CombiE øremerker