KVIKK småfeklave, kort – for sau, geit og rein

KVIKK storfeklave, kort – for ungdyr storfe, hjort, rein og vær

KVIKK storfeklave, lang – for voksne storfe og hjort

FOKUS merkeplate – for sau, geit og storfe

KVIKK slips – for sau, geit, storfe og rein

Hent fra tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine av klaver, slips og merkeplater. Klikk på en av de tidligere bestillingene, så fylles det automatisk ut farge fra den valgte bestillinga. Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilket antall du bestilte da.

Skal du bestille mer enn 20 merkeplater med enkeltnummer?

Maks 20 individnummer kan legges inn om gangen. Skal du ha flere enn 20 merkeplater, fullfør første bestilling på 20 merkeplater Fortsett til du har klikket «Legg i handlekurv». Deretter velger du «Bestille flere produkter» og legger inn de resterende merkeplatene.

Ikke-elektroniske erstatningsmerker kan du bestille uten individnummer; individnummeret må i tilfelle påføres med permanent tusj.