Merking av nyfødt sau: Nummerering og antall

Lam skal merkes med ett ikke-elektronisk øremerke og ett elektronisk øremerke i løpet av 30 dager etter fødselen. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

Opprinnelsesmerker

Begge opprinnelsesmerkene skal preges med:

Årstallsnummerering

Det er krav om årstallnummerering av lam. Det vil si at siste siffer i året dyret er født, skal være første siffer i individnummeret. I 2019 må du derfor ha 9 som første siffer.

Lite førstesiffer i individnummer

Det er valgfritt om du vil ha lite førstesiffer. Lite førstesiffer betyr at det første sifferet i individnummeret blir lite og de fire siste sifrene får vanlig størrelse. Dersom du velger lite førstesiffer, anbefaler vi at de to første sifrene indikerer året dyret er født. Kryss av i dette feltet dersom du ønsker at det første sifferet i individnummeret skal være mindre enn de fire siste.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.