Merking av nyfødte storfe: Nummerering og antall

Opprinnelsesmerker

Kalver skal merkes med ett elektronisk øremerke i det ene øret og ett visuelt merke i det andre øret. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker. Dette skal gjøres senest 20 dager etter fødsel, og uansett før de eventuelt flyttes fra driftsenheten de ble født i.

Begge opprinnelsesmerkene skal preges med:
  • Mattilsynets kode MT NO
  • Dyrets unike identifikasjonskode. For dyr født fra 1. januar 2020: Den unike identifikasjonskoden består av en 7-sifret dyreholds-ID og et 5-sifret individnummer, som alltid starter med null. De fire siste sifrene i individnummeret velger du selv. For dyr født til og med 31. desember 2019: Den unike identifikasjonskoden består av et 8-sifret produsentnummer og et 4-sifret individnummer. Dette individnummeret velger du selv.

Dyreholds-ID og individnummer

  • Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer.
  • Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

Fra 19. november 2019 kan du bestille øremerker med dyreholds-ID til storfe.

Fra 1. januar 2020 gjelder følgende:
  • Alle offisielle øremerker innledes (som før) med MT NO, som står for Mattilsynet Norge
  • Dyreholds-ID-en for storfe har sju siffer, som dyreholds-ID for småfe
  • Individnummeret innledes med sifferet 0, som står bakerst på samme linje som dyreholds-ID-en
  • De fire siste sifrene i individnummeret velger du selv, og de står i stort format på egen (nederste) linje

Vi anbefaler å velge individnummer i en fortløpende nummerserie, for eksempel ved å starte på 00001. Det må gå ti år fra dyret er utrangert til samme individnummer kan tas i bruk på nytt.

Hent fra tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine for dette dyreslaget.

Klikk på den siste hovedbestillinga di, så fylles det automatisk ut merketyper og merkefarge (og eventuell innsidepreging) fra den valgte bestillinga.

Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilken nummerserie og hvilket antall du valgte på forrige hovedbestilling, slik at det blir lettere for deg å velge riktig startnummer i serien nå.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.