Merking av gris født i Norge: Nummerering og antall

Du skal merke alle svin som fødes i dyreholdet ditt snarest mulig, og senest før grisen flyttes fra dyreholdet.

Grisen skal merkes med et øremerke eller en lesbar tatovering som inneholder:

Dersom grisen skal flyttes direkte til et slakteri i Norge, kan den alternativt merkes med en tatovering med ditt leverandørnummer ved slakteriet.

Kravet gjelder ikke for smågris som flyttes direkte fra opprinnelsesdyreholdet til et annet norsk dyrehold for oppfôring. Da skal den som tar imot grisene senest før slakt merke dem med øremerke eller tatovering, som beskrevet over. Dette unntaket gjelder kun for dyrehold som ikke har avlsdyr, og bare mottar smågris fra et annet dyrehold.

Det er ikke krav om å bruke et tilleggsmerke for å merke svin som overføres til et nytt dyrehold i Norge.

Hent fra tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine for dette dyreslaget.

Klikk på den siste hovedbestillinga di, så fylles det automatisk ut merketyper og merkefarge (og eventuell innsidepreging) fra den valgte bestillinga.

Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilken nummerserie og hvilket antall du valgte på forrige hovedbestilling, slik at det blir lettere for deg å velge riktig startnummer i serien nå.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.