Merking av nyfødt geit: Merketype

Kje skal i løpet av 30 dager etter fødselen merkes med enten et ikke-elektronisk øremerke i hvert øre, eller et ikke-elektronisk øremerke i det ene øret og et elektronisk øremerke i det andre. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

Til geit anbefaler vi de minste merketypene, altså Combi Mini eller Micro. Vær oppmerksom på at ved bruk av Micro vil ikke individnummeret synes forfra. Micro krever også egen tang.

Hent fra tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine for dette dyreslaget.

Klikk på den siste hovedbestillinga di, så fylles det automatisk ut merketyper og merkefarge (og eventuell innsidepreging) fra den valgte bestillinga.

Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilken nummerserie og hvilket antall du valgte på forrige hovedbestilling, slik at det blir lettere for deg å velge riktig startnummer i serien nå.

Historikk

Når du klikker på knappen «Historikk» nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.