Merking av nyfødt geit: Nummerering og antall

Kje skal i løpet av 30 dager etter fødselen merkes med enten et ikke-elektronisk øremerke i hvert øre, eller et ikke-elektronisk øremerke i det ene øret og et elektronisk øremerke i det andre. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

Begge opprinnelsesmerkene skal preges med:

NB: Det kreves ikke individuell identifikasjonskode på øremerker til kje som føres til slakt, og som ikke skal føres ut av Norge.

Årstallsnummerering

Det er krav om årstallnummerering av kje. Det vil si at siste siffer i året dyret er født skal være første siffer i individnummeret. I 2019 må du derfor ha 9 som første siffer. Dersom du skal bruke elektroniske merker, må du ha 5-sifret individnummer. Dersom du kun skal bruke ikke-elektroniske øremerker, må du ha 4-sifret individnummer.

4 eller 5 siffer i individnummer?

Legg merke til at du må ha 4 siffer i geitas individnummer på de ikke-elektroniske øremerkene, og 5 siffer på det elektroniske øremerket.

Hent fra tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine for dette dyreslaget.

Klikk på den siste hovedbestillinga di, så fylles det automatisk ut merketyper og merkefarge (og eventuell innsidepreging) fra den valgte bestillinga.

Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilken nummerserie og hvilket antall du valgte på forrige hovedbestilling, slik at det blir lettere for deg å velge riktig startnummer i serien nå.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.