Merking av lama kjøpt i Norge: Nummerering og antall

Dette gjelder merker til dyr du har overtatt fra et annet dyrehold.

Merkene skal preges med 4-sifret individnummer og 8-sifret produsentnummer. Start på neste ledige nummer i serien du vil bruke.

Hent fra tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine for dette dyreslaget.

Klikk på den siste hovedbestillinga di, så fylles det automatisk ut merketyper og merkefarge (og eventuell innsidepreging) fra den valgte bestillinga.

Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilken nummerserie og hvilket antall du valgte på forrige hovedbestilling, slik at det blir lettere for deg å velge riktig startnummer i serien nå.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.