Ikke godkjent som offisielle merker

Disse merkene er ikke godkjent som offisielle merker! Disse merkene skal bare brukes i tillegg til de offisielle merkene og aldri alene.

Tillegsmerker bruker du når du av ulike grunner har behov for privat, ekstra øremerking, i tillegg til merkene som er offisielt godkjente for det aktuelle dyreslaget.

Eksempler

Et eksempel på et ikke-elektronisk tilleggsmerke, er navnemerker til storfe.

En vanlig grunn til å kjøpe elektroniske tilleggsmerker, er at man ønsker å bruke merkene i fôringsautomater, mjølkeroboter, kraftfôrstasjoner og lignende. Elektroniske tilleggsmerker brukes også gjerne av sauebønder som har eldre dyr som mangler det elektroniske øremerket Combi E23®.

Et annet eksempel er Debio-merker, som brukes i økologiske dyrehold til merking av dyr som sendes til slakt.

Foto: Tilleggsmerke til storfe, Combi Stor
Ikke-offisielt tilleggsmerke, Combi Stor til storfe. Legg merke til at merket mangler preginga MT-NO, som er obligatorisk på offisielle øremerker.

 

Foto: Tilleggsmerke, Gjenbrukbart Combi E30
Ikke-offisielt tilleggsmerke, gjenbrukbart Combi E30. Legg merke til at merket mangler preginga MT-NO, som er obligatorisk på offisielle øremerker.
Foto: Tilleggsmerke Combi E23, ikke-offisielt merke
Ikke-offisielt tilleggsmerke, Combi E23 (kombinert med Combi Små) til småfe. Legg merke til at merket mangler preginga MT-NO, som er obligatorisk på offisielle øremerker.
Foto: Tilleggsmerker, Debio-merker
Debio-merke til bruk i økologiske dyrehold til merking av dyr som sendes til slakt. Legg merke til at merket mangler preginga MT-NO, som er obligatorisk på offisielle øremerker.

Hvordan ser jeg at merket er et tilleggsmerke?

Tilleggsmerkene mangler teksten MT-NO, som brukes på alle offisielle øremerker.

Skal du bestille offisielle øremerker?

Da går du bare tilbake til startsiden her i nettbutikken og starter ei ny bestilling.