Merking av importert geit: Nummerering og antall

Dette er merker til dyr du har overtatt fra et dyrehold i utlandet. Det er ikke krav om årstallsnummerering av innkjøpte dyr. Pass på at du velger en nummerserie du ikke har brukt tidligere.

Geit fra EØS-land

Geiter som innføres til Norge fra et EØS-land, skal beholde sin opprinnelige identifikasjon og i tillegg merkes med ett lakserødt øremerke senest sju dager etter innførsel. Det lakserøde øremerket skal preges med ditt 8-sifrede produsentnummer og et 4-sifret individnummer.

Geit fra tredjeland

Geiter som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde øremerker senest sju dager etter innførsel. De opprinnelige merkene skal fjernes. De lakserøde øremerkene skal preges med ditt 8-sifrede produsentnummer og et 4-sifret individnummer.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.