Erstatningsmerker til geit: Nummerering og antall

Øremerker skal ikke fjernes, med mindre de er blitt uleselige. Dersom dyret mister et merke, eller merket er blitt uleselig, skal dyret merkes med et erstatningsmerke.

Samme nummerering

Erstatningsmerket skal ha samme individnummer og produsentnummer / dyreholds-ID som merket det erstatter.

Dersom du skal bestille flere individnummer av samme merketype og farge, kan du bestille disse samtidig ved å skille individnumrene med komma, som vist her: 9001,9008.

Ikke-elektroniske erstatningsmerker kan du bestille uten individnummer. Individnummeret må i tilfelle påføres med permanent merkepenn.

Skal du bestille mange erstatningsmerker?

Har individnumrene 4 siffer, kan du legge inn maks 16 individnummer om gangen. Har individnumrene 5 siffer, kan du legge inn maks 12 individnummer om gangen. Skal du ha flere enn 16/12 merker, fullfør første bestilling på 16/12 merker. Fortsett til du har klikket «Legg i handlekurv». Deretter velger du «Bestille flere produkter» og legger inn de resterende merkene.

Ved forskjellig antall siffer i individnummer

Ønsker du å bestille erstatningsmerker med både 4- og 5-sifrede individnummer, må du legge disse inn i separate serier. Det gjør du ved å bestille én gang for hver serie.

Hent fra en tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine for dette dyreslaget.

Klikk «Hent» på den siste hovedbestillinga di, så fylles det automatisk ut merketyper og merkefarge (og eventuell innsidepreging) fra den valgte bestillinga.

Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilken nummerserie og hvilket antall du valgte på forrige hovedbestilling, slik at det blir lettere for deg å velge riktig startnummer i serien nå.

Historikk

Når du klikker på knappen «Historikk» nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.