Merking av importert geit: Farger og preging

Importerte dyr skal merkes med et lakserødt merke innen sju dager etter overføring.

Geit fra EØS-land

Geiter som innføres til Norge fra et EØS-land, skal beholde sin opprinnelige identifikasjon og merkes med et lakserødt øremerke senest sju dager etter innførsel.

Geit fra tredjeland

Geiter som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde øremerker senest sju dager etter innførsel. De opprinnelige merkene skal fjernes.

Preging av utside

Utsida av øremerkene preges med obligatorisk informasjon, ut fra det du har valgt på de foregående stegene i bestillinga di.

Foto: Eksempel på utsidepreging tappdeløremerker til sau
Eksempel på utsidepreging på tappdel
Foto: Eksempel på utsidepreging hulldel øremerker til sau
Eksempel på utsidepreging på hulldel

Preging av innside

Innsidepreging er ikke påkrevd, og ikke en del av den offisielle øremerkinga. Du kan selv velge om du vil ha preging på innsida av øremerkene eller ei.

På innsida velger mange å få preget navnet og/eller telefonnummeret sitt.

NB: Maks 10 tegn per linje.

Foto: Eksempel på innsidepreging tappdel øremerker til sau
Eksempel på innsidepreging på tappdel
Foto: Eksempel på innsidepreging hulldel øremerker til sau
Eksempel på innsidepreging på hulldel

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.