Merking av geit kjøpt i Norge: Merketype

Innkjøpte dyr skal merkes med et hvitt ikke-elektronisk merke innen sju dager etter overføring.

Opprinnelsesmerkene (som geita fikk ved fødsel) skal følge dyret fra fødsel til slakt. Du må derfor ikke fjerne noen av disse merkene for å sette inn det hvite.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.