Merking av geit kjøpt i Norge: Farger og preging

Når ei geit overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal den merkes med et hvitt øremerke senest sju dager etter overføring. Den som mottar dyret har ansvaret for dette.
Dersom geita allerede har et hvitt øremerke, skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.

Preging av utside

Utsida av øremerkene preges med obligatorisk informasjon (dvs. MT-NO, individnummer og dyreholds-ID), ut fra det du har valgt på de foregående stegene i bestillinga di.

 

Foto: Eksempel på utsidepreging tappdeløremerker til sau
Eksempel på utsidepreging på tappdel
Foto: Eksempel på utsidepreging hulldel øremerker til sau
Eksempel på utsidepreging på hulldel

Preging av innside

Innsidepreging er ikke påkrevd, og ikke en del av den offisielle øremerkinga. Du kan selv velge om du vil ha preging på innsida av øremerkene eller ei.

På innsida velger mange å få preget navnet og/eller telefonnummeret sitt.

NB: Maks 10 tegn per linje.

Foto: Eksempel på innsidepreging tappdel øremerker til sau
Eksempel på innsidepreging på tappdel
Foto: Eksempel på innsidepreging hulldel øremerker til sau
Eksempel på innsidepreging på hulldel

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.