Merking av importert gris: Nummerering og antall

Svin fra EØS-land

Svin fra et EØS-land skal beholde opprinnelig øremerke eller tatovering som gjør det mulig å fastslå hvor dyret kommer fra, og som i helsesertifikatet fra avsenderlandet er oppgitt som offisiell identifikasjon.

Svin fra land utenfor EØS

Svin som innføres fra tredjeland, skal innen 30 dager merkes med et lakserødt, ikke-elektronisk øremerke som inneholder ditt dyreholds identifikasjonskode (produsentnummeret ditt).

Innen ett døgn etter merking skal du registrere opplysninger i dyreholdjournalen om tredjestatens opprinnelige identifikasjon av svinet og identifikasjonskoden på svinets nye lakserøde øremerke.

Du kan også velge å ha med 4- eller 5-sifret individnummer på det lakserøde merket.

Hent fra tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine for dette dyreslaget.

Klikk på den siste hovedbestillinga di, så fylles det automatisk ut merketyper og merkefarge (og eventuell innsidepreging) fra den valgte bestillinga.

Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilken nummerserie og hvilket antall du valgte på forrige hovedbestilling, slik at det blir lettere for deg å velge riktig startnummer i serien nå.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.