Erstatningsmerke for gris: Merketype

Obligatoriske merker skal ikke fjernes eller erstattes. Dersom grisens øremerke mistes eller blir uleselig, skal du merke dyret med et nytt øremerke med samme produsentnummer og individnummer som merket det erstatter. Erstatningsmerker kan bestilles uten individnummer.

Et erstatningsmerke bør være likt merket det erstatter. Men hvis det er ønskelig med annen merketype, kan du velge det.

Historikk

Når du klikker på knappen «Historikk» nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.