Merking av importert gris: Merketype

Svin fra EØS-land

Svin fra et EØS-land skal beholde opprinnelig øremerke eller tatovering som gjør det mulig å fastslå hvor dyret kommer fra, og som i helsesertifikatet fra avsenderlandet er oppgitt som offisiell identifikasjon.

Svin fra land utenfor EØS

Svin som innføres fra tredjeland, skal innen 30 dager merkes med et lakserødt, ikke-elektronisk øremerke som inneholder ditt dyreholds identifikasjonskode (produsentnummeret ditt).

Innen ett døgn etter merking skal du registrere opplysninger i dyreholdjournalen om tredjestatens opprinnelige identifikasjon av svinet og identifikasjonskoden på svinets nye lakserøde øremerke.

Du kan også velge å ha med 4- eller 5-sifret individnummer på det lakserøde merket.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.