Merking av importert storfe: Nummerering og antall

Importert storfe skal ha et 4-sifret individnummer. Start på neste ledige nummer på serien du ønsker å bruke.

Storfe fra EØS-land

Når storfe innføres fra land innenfor EØS-området, er det ikke krav i regelverket om tilleggsmerking av disse. For å få disse innførte dyra registrert inn i Husdyrregisteret, er det likevel behov for at disse merkes med et merke som Mattilsynet kjenner igjen. Disse dyra må derfor tilleggsmerkes med et lakserødt merke i tillegg til opprinnelsesmerkene dyret har. Importert storfe skal ha et 4-sifret individnummer. Start på neste ledige nummer på serien du ønsker å bruke.

Storfe fra land utenfor EØS

Importerer du storfe fra land utenfor EØS-området, skal du fjerne øremerkene fra opprinnelseslandet, og sette i to ikke-elektroniske øremerker med din driftsenhets produsentnummer og dyrets individnummer. Det ene av disse merkene skal være lakserødt. Importert storfe skal ha et 4-sifret individnummer. Start på neste ledige nummer på serien du ønsker å bruke.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.