Erstatningsmerker for storfe: Nummerering og antall

Øremerker skal ikke fjernes, med mindre de er blitt uleselige.

Samme produsentnummer og individnummer

Når et dyr mister ett eller begge opprinnelsesmerker, må du straks bestille forhåndspregede erstatningsmerker. Disse skal ha samme produsentnummer og individnummer som de merkene som er mistet. Dette gjelder også for dyr du har kjøpt.

Bruk lista over dine dyr

Skal du ha erstatningsmerker til begge ører på samme dyr, velger du både «Ikke-elektronisk» og «Elektronisk».

NB: Når du bruker denne lista, vil alle erstatningsmerkene du bestiller få samme fargekombinasjon. (Farge velger du på neste steg i bestillinga.) Skal du ha erstatningsmerker i flere fargekombinasjoner, må du legge merkene inn i flere runder. Skal du for eksempel ha hel-gule merker til fire dyr og hel-blå merker til to dyr, velger du først de numrene som skal ha gule merker. Etter å ha valgt farge, klikker du «Bestille flere produkter». Da velger du de numrene som skal ha blå merker.

Valgfri farge på erstatningsmerker

Det er valgfri farge på erstatningsmerker, unntatt den elektroniske merkedelen, som kun leveres i gult. Du trenger altså ikke å bruke samme farge på erstatningsmerkene som på merkene som er tapt.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.