Erstatningsmerker for innkjøpt storfe: Nummerering og antall

Øremerker skal ikke fjernes, med mindre de er blitt uleselige.

Samme produsentnummer og individnummer

Når et dyr mister ett eller begge opprinnelsesmerker, må du straks bestille forhåndspregede erstatningsmerker. Disse skal ha samme produsentnummer og individnummer som de merkene som er mistet. Dette gjelder også for dyr du har kjøpt.

Bruk komma som skilletegn

Når du bestiller erstatningsmerker med individnummer, bruk komma som skilletegn, som vist her: 9001,9008.

Ett øre om gangen og maks 16 nummer

Dersom du skal bestille flere individnummer av samme merketype og farge, kan du bestille disse samtidig ved å skille individnumrene med komma.

Maks 16 individnummer kan legges inn om gangen. Skal du ha flere enn 16 merker, fullfør første bestilling på 16 merker. Fortsett til du har klikket «Legg i handlekurv». deretter velger du «Bestille flere produkter» og legger inn de resterende merkene.

Hvis du skal bestille erstatningsmerker til to ører på samme dyr, må du først legge inn en bestilling på det ikke-elektroniske merket, og så en ny bestilling på det elektroniske merket.

Historikk

Når du klikker på knappen «Historikk» nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.