Merking av gris født i Norge: Farger og preging

Fargen lakserød er forbeholdt øremerker til dyr fra tredjestater (utenfor EØS-området). Ut over dette stilles det ingen krav til farge på øremerker for svin.

NB: Hull- og tappdel må ha samme farge.