Sau kjøpt i Norge: Nummerering og antall

Det er ikke krav om årstallsnummerering av innkjøpte dyr. Når du skal kjøpe hvite merker til innkjøpt sau, trenger du altså ikke å starte individnummeret med sifferet som markerer hvilket år sauen er født.

For innkjøpte dyr anbefaler vi å velge en serie som er lett å skille fra andre nummerserier du benytter i sauedrifta. Pass på at du velger en nummerserie du ikke har brukt tidligere.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.