Importert sau: Nummerering og antall

Sau fra EØS-land

Sau som innføres til Norge fra et EØS-land, skal beholde sin opprinnelige identifikasjon og i tillegg merkes med ett lakserødt øremerke senest sju dager etter innførsel.

Øremerkene skal preges med ditt 8-sifrede produsentnummer og et 4-sifret individnummer.

Sau fra tredjeland

Sau som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde øremerker senest sju dager etter innførsel. De opprinnelige merkene skal fjernes.

Øremerkene skal preges med ditt 8-sifrede produsentnummer og et 4-sifret individnummer.

Ikke krav om årstallsnummerering

Det er ikke krav om årstallsnummerering av innkjøpte dyr. Pass på at du velger en nummerserie du ikke har brukt tidligere.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.