Erstatningsmerker til sau: Nummerering og antall

Samme farge og individnummer

Dersom dyret mister et merke, eller merket er blitt uleselig, skal dyret merkes med nytt øremerke med samme individnummer og dyreholds-ID  som merket det erstatter.

Forhåndspreging

Merket skal være forhåndspreget med MT NO og dyreholdsidentifikator eller produsentnummer. Merket skal i tillegg være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke.

Individnummer med merkepenn

Ikke-elektroniske erstatningsmerker kan du bestille uten individnummer; individnummeret må i tilfelle påføres med permanent merkepenn.

Bruk komma som skilletegn

Dersom du skal bestille flere individnummer av samme merketype og farge, kan du bestille disse samtidig ved å skille individnumrene med komma (maks 12 nummer om gangen), som vist her: 9001,9008.

Ved forskjellig siffer i individnummer og forskjellig farge

Ønsker du å bestille erstatningsmerker med både 4- og 5-sifrede individnummer, eller med forskjellige fargekombinasjoner, må du legge disse inn i separate serier. Det gjør du ved å benytte veiviseren for Offisielle øremerker flere ganger.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.