Importert sau: Farger og preging

Farge på øremerker for sau innført til Norge fra EØS

Sau som innføres til Norge fra et EØS-land, skal beholde sin opprinnelige identifikasjon og merkes med ett lakserødt øremerke (senest sju dager etter ankomst). Den som mottar dyret har ansvaret for dette.

Farge på øremerker for sau innført til Norge fra tredjeland

Sau som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde øremerker senest sju dager etter innførsel. De opprinnelige merkene skal fjernes. Den som mottar dyret har ansvaret for dette.

Preging av utside

Utsida av øremerkene preges med obligatorisk informasjon, ut fra det du har valgt på de foregående stegene i bestillinga di.

NB: Utsida av øremerkene skal preges med ditt 8-sifrede produsentnummer og et 4-sifret individnummer

Preging av innside

Innsidepreging er ikke påkrevd, og ikke en del av den offisielle øremerkinga. Du kan selv velge om du vil ha preging på innsida av øremerkene eller ei.

På innsida velger mange saueeiere å få preget navnet og/eller telefonnummeret sitt.

NB: Maks 10 tegn per linje.

Foto: Eksempel på innsidepreging tappdel øremerker til sau
Eksempel på innsidepreging på tappdel
Foto: Eksempel på innsidepreging hulldel øremerker til sau
Eksempel på innsidepreging på hulldel

 

Historikk

Når du klikker på knappen «Historikk» nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.