Hent fra tidligere bestilling

Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine for dette dyreslaget.

Klikk “Hent” på den siste hovedbestillinga di, så fylles det automatisk ut merketyper og merkefarge (og eventuell innsidepreging) fra den valgte bestillinga.

Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilken nummerserie og hvilket antall du valgte på forrige hovedbestilling, slik at det blir lettere for deg å velge riktig startnummer i serien nå.

Nytt produsentnummer og skal bestille erstatningsmerker?

Har du pga. kommunesammenslåing fått nytt produsentnummer, men skal bestille erstatningsmerker til dyr som opprinnelig er merket med ditt gamle produsentnummer, velger du “Erstatningsmerke til innkjøpte dyr (med annet produsentnummer)” og legger inn produsentnummeret som står på det øremerket du skal erstatte.

Historikk

Når du klikker på knappen “Historikk” nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.