Trøndelag: Viktig info om levering av storfemerker etter omlegging til nye produsentnummer

Trøndelag fikk nytt fylkesnummer etter fylkes-sammenslåinga 1. januar, og alle produsenter fikk dermed nytt produsentnummer. Det fikk konsekvenser for levering av det elektroniske storfemerket Combi E30 Flagg. Les mer i pdf-en.