Slik bruker du Syrning for lam og kalver

Syrning bruker du for rask og effektiv syrning av helmjølk og mjølkeerstatning.

Her finner du både bruksanvisning og sikkerhetsdatablad for produktet.