Påsetting av Combi Signal-merker (inkl. Debio-merke)

Combi Signal brukes til tilleggsmerking av dyr som skal sendes til slakt, slik at det blir lett for slakteriet å sortere dyra. Det finnes egne Combi Signal-merker for økologisk, returskinn, Norsk pelssaulag, nisjeslakt, returslakt og villsaulam. Merkene settes på med tanga Combi Junior.