Påsetting av Combi Signal (Debio-merke i plast)

Combi Signal brukes til merking av dyr i økologisk dyrehold, på dyr som sendes til slakt.