Slik bruker du Combi E23

Combi E23 er ICAR-godkjent, og dette innebærer at merket tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at de fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr og andre installasjoner som følger standardene.