Påsetting av Combi E Clip

Combi E Clip er et elektronisk merke som festes på et eksisterende visuelt øremerke for elektronisk avlesing. Merket er lett å sette på og ta av uten bruk av tang eller annet verktøy. Pdf-en under viser deg hvordan.