Bruksanvisning: Påsetting av småfemerket Combi E23 / Combi 3000 Mini eller Små

Riktig påsetting av øremerket er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden. I pdf-en nedenfor viser vi deg hvordan du setter på det elektroniske småfemerket Combi E23 / Combi 3000 Mini eller Små.