Slik bruker du leseren HHR 3000 Pro

Med den håndholdte leseren HHR 3000 Pro får du utnyttet mange av mulighetene som ligger i elektronisk øremerking (blant annet er den integrert mot Animalia og Led-Sau). HHR 3000 Pro kan lese både Combi E23® FDX-B øremerker for småfe og Combi E30® HDX øremerker for storfe og gris.