Djur som inte finns vid beställning av Ersättningsmärke, varför inte?

Det kan finnas flera olika anledningar till varför ett djur inte finns med på listan för dina nötkreatur vid beställning av Ersättningsmärke, kontrollera bland de anledningar nedanför och kontakta sedan Jordbruksverket för att rätta felet innan du provar igen.

  • Kalv som tappat märke, har troligtvis ännu inte blivit inrapporterad till CDB. Kontakta Jordbruksverket. Lamm som tappat öronmärke eller som ska ha kompletteringsmärke. Lammet har inte blivit inrapporterat till Jordbruksverket, kontakta Jordbruksverket. Eller originalbricka har aldrig tagits för detta djur, lägg in beställning för originalbricka istället för ersättningsmärke.
  • Djur på slakteri, djuret har troligtvis redan blivit ut rapporterad efter hämtning. Kontakta Jordbruksverket för att få in djuret tillfälligt för uttag av ersättningsmärke.
  • Djur på bete, djuret är troligen skriven både hemma på gården och ute på bete. Kontakta Jordbruksverket för att få djuret skrivet på endast ett SE nummer.
  • Djur som är såld/köpt, djuret är troligen skriven på två SE nummer (säljaren och köparen). Säljaren måste rapportera ut djuret från sitt SE nummer och den nya ägaren måste rapportera in djuret på det nya SE numret innan ersättningsmärke kan tas ut. Observera att säljare inte kan ta ut ersättningsmärke när djuret har blivit ut rapporterat.