Felles ansvar for jordas ressurser

Vi har et felles ansvar for at jordas ressurser forvaltes godt. Å ta ansvar for bærekraftig matproduksjon er derfor en selvfølge for oss i OS ID.

Du produserer verdens viktigste vare – maten vi spiser. Vi har løsninger som gjør at du kan få mer ut av produksjonen din. Vi har et felles ansvar for å forvalte jordens ressurser på en måte som sikrer gode levevilkår, dyrevelferd og trygg mat for en stadig økende befolkning.

Produktene våre bidrar til dyrevennlig, sikker og effektiv matproduksjon med sporbarhet fra jord til bord. Vi tar miljøansvar gjennom fornuftig ressursbruk, minimering av utslipp og kontroll på hele verdikjeden i produksjonen vår.

Miljø- og kvalitetssertifisert

OS ID er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001 og kvalitetsstandarden ISO 9001. Sertifiseringen innebærer at vi velger miljøvennlige løsninger i alle ledd – fra ideutvikling til produktene er levert hos kunden. Det kontinuerlige miljøarbeidet styrer våre valg av leverandører og materialer, produkt- og produksjonsløsninger, måten vi emballerer produktene på og krav til gjenvinning.

Det store perspektivet

Med gode teknologiske hjelpemidler, som aktivitetsmåleren SenseHub, kan husdyreieren alltid være i forkant. Dataene gir oversikt og innsikt, slik at bonden kan effektivisere og forbedre drifta si. Dette er ikke bare en fordel for den enkelte bonde, men for hele verdikjeden. Vi får økt produksjon, økt lønnsomhet, en friskere storfepopulasjon og bedre dyrevelferd.

Foto: Ekte bærekraft, husdyreier og Hereford-ku

Flere aktører i landbruksbransjen utvikler nå produkter og tjenester basert på optimalisering og analyse av bondens data. Disse dataene er nyttige for flere enn husdyreieren; de utgjør samlet et veritabelt skattkammer av informasjon som kan brukes i alt fra forskning til utvikling av enda bedre løsninger for bærekraftig matproduksjon.

Med vår satsing på smart teknologi for husdyrproduksjon ønsker OS ID å spille en rolle i det store globale perspektivet som handler om at en stadig økende befolkning vil ha behov for større mengder sunn, trygg mat produsert på en dyrevennlig og bærekraftig måte.

Miljøvennlige produkter og metoder

Hensyn til miljøet gjennomsyrer alle prosesser hos oss. Et viktig miljøvennlig grep er ultralydsveising for å feste sammen ferdigproduserte merker i strimler. Dette reduserer mengden emballasje og avfall. Samtidig blir det lettere for husdyreieren å merke hvert dyr med riktig identifikasjon, ettersom merkene ligger i riktig rekkefølge i strimmelen.

Denne bruker- og miljøvennlige metoden er unik og internasjonalt patentert.

Foto: Ekte bærekraft ultralydsveising av Combi-merker
Combi-merkene er sveiset sammen i strimler ved hjelp av ultralyd.

 

Matproduksjon for sjølstendighet og økonomisk frihet

I landsbyer i den sør-østlige delen av Uganda får grupper av kvinner all nødvendig opplæring og tilgang på det utstyret som trengs for å bli sjølstendige grisebønder, i regi av den norske organisasjonen Z-Uganda – og med øremerker og annet merkeutstyr fra OS ID.

Foto: OS ID støtter Z Uganda

I en del av verden hvor mange kvinner undertrykkes, ikke minst i mangel på egne penger, kan den økonomiske friheten griseholdet medfører, være en vei ut av avhengigheten av menn, både for kvinnene og barna deres.

OS IDs visjon er å knytte folk og dyr sammen for ei smartere framtid. Og nettopp det mener vi at Z-Ugandas arbeid er et glimrende eksempel på! Grisene som merkes i dette prosjektet er på mange måter ei framtidsforsikring for både kvinnene, familiene deres og landsbyene.

Vi er svært glade for å kunne bidra til livsnødvendig matproduksjon i Z-Ugandas prosjekt. For oss betyr det mye å få være med på å støtte arbeidet for sjølstendighet, vekst og trygghet for ugandiske kvinner og familiene deres.

Les mer om samarbeidet vårt med Z-Uganda på OS ID-bloggen.

Foto: OS ID støtter Z Uganda