SenseHub forenkler samarbeidet og optimaliserer drifta

1. september 2021

SenseHub sikrer at alle som arbeider i fjøset er kontinuerlig oppdatert på dyras fruktbarhet og helse. For Galåen samdrift har dette bidratt til å trygge dyrevelferden og profesjonalisere drifta ytterligere.

Galåen samdrift i grenda Galåen i Røros har fire eiere, og samdrifta har eksistert siden 2007. Etter norsk målestokk er dette ei relativt stor samdrift, med 350 dyr, hvorav 130 mjølkekyr, to DeLaval mjølkeroboter og en mjølkeproduksjon på 900.000 liter i året.

Se video fra Galåen samdrift og intervju med Lars Jacob Galåen der han forteller hvordan SenseHub har bidratt til å bedre arbeidsflyten og optimalisere produksjonen.

SenseHub bedrer informasjonsflyten

Samdrifta har flere ansatte, både på heltid og deltid, og i tillegg har tre av de fire eierne fjøsvakter. Med andre ord er det mange som er innom fjøset for å jobbe i løpet av en måned. God informasjonsflyt er derfor alfa og omega for å sikre at alle involverte har de opplysningene de til enhver tid trenger. Og her er aktivitetsmåleren SenseHub et uvurderlig hjelpemiddel, forteller Lars Jacob Galåen, som er en av eierne:

– Vi rullerer på arbeidet, og da er det enkelt for den som ikke har vært i fjøset på en stund å bruke mobilen eller pc-en til å sjekke brunst- og helsevarsler.

Lars Jacob Galåen og dreng Tomas Høsøien studerer grafer i SenseHub-appen.

Et verktøy for å kunne bli enda bedre

Galåen samdrift tok i bruk SenseHub i 2019, og 190 av de 350 dyra har aktivitetsmåler. Samdrifta hadde innarbeidet gode rutiner og oppnådde gode resultater, også før aktivitetsmåling ble tatt i bruk. Hovedmotivasjonen for å investere i SenseHub var derfor ikke å løse konkrete problemer, men å optimalisere ei allerede god drift for å bedre dyrevelferden, produktiviteten og lønnsomheten ytterligere, påpeker Lars Jacob Galåen:

– Samdriftas fokus er at alle dyra våre skal ha det bra. Og med SenseHub har vi et bedre verktøy for å nå dette målet.

Foto: SenseHub i bruk i Galåen samdrift
Bjørg Evavold (t.h.) er den av de fire eierne i Galåen samdrift som har hovedansvar for fjøsarbeidet. Medeier Jens Inge Galaaen er innom for å få de siste oppdateringene. I tillegg er også Morten Galåen og Lars Jacob Galåen eiere i samdrifta.

Tidlig sykdomsforebygging

Eierne i samdrifta understreker at SenseHubs helsefunksjon gjør det lett å ta tak i helseutfordringer i besetninga, før slike problemer utvikler seg til sykdom. Målet er å forebygge sykdom, i stedet for å behandle. Og etter at galåingene tok i bruk SenseHub, er det enklere for dem å avdekke tidlig at et dyr er i ferd med å bli sykt, opplyser Lars Jacob Galåen.

– Det ser vi ved at drøvtyggingsfunksjonen i SenseHub varsler om at kuas drøvtygging går ned. Da får vi kua over i sykebingen mens hun ennå kan gå dit sjøl, i stedet for at hun blir liggende i fellesarealet og vi må flere inn og bruke mye tid på å få henne over. Takket være varslinga i SenseHub får vi også tilkalt veterinær tidlig.

Foto: SenseHub i bruk i Galåen samdrift
At hvert eneste av de nærmere 400 dyra i samdrifta skal ha det bra, er det aller viktigste for eierne av Galåen samdrift. Med SenseHub overvåkes besetningas helsetilstand kontinuerlig, slik at problemer fanges opp tidlig og forebyggende tiltak kan settes i verk.

Mindre omløp på kvigene

Samtidig har samdrifta svært god nytte av den gode brunstvarslinga i SenseHub. I samdrifta har de nå 134 kalvinger i året, og et kalvingsintervall på 11,8. Og treffsikkerheten ved inseminering er god, fastslår Lars Jacob Galåen.

– Jeg stoler veldig på insemineringstidspunktet som aktivitetsmåleren angir. Og vi har mindre omløp på kvigene etter at vi tok i bruk SenseHub.

Mer oversikt i en travel hverdag

I tillegg til å være en av eierne i samdrifta, er Lars Jacob Galåen tiende generasjons driver av Galåvolden Gård, som har markert seg nasjonalt som en ledende og nyskapende produsent av gårdsmat. 160.000 liter av samdriftas mjølkeproduksjon videreforedles av Galåvolden Gård. Lars Jacob har mange jern i ilden og skulle helst vært flere steder samtidig. For ham bidrar SenseHub til bedre oversikt i en travel arbeidshverdag:

– Når jeg har fjøsvakt, starter jeg ofte dagen hjemme med en kaffekopp og sjekker appene for både mjølkeroboten og SenseHub på telefonen. Da ser jeg om noen dyr har fått utslag på aktivitet, og dermed er brunstige, og om drøvtyggingsvarsler viser at noen dyr er blitt syke. Når jeg kommer i fjøset, har jeg derfor allerede fått et overblikk over hva jeg må gjøre.

Foto: SenseHub i bruk i Galåen samdrift
Med SenseHub på mobilen får Lars Jacob Galåen raskt og enkelt et godt overblikk over hvordan dyra i fjøset har det.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!