Aktivitetsmåleren en pålitelig assistent

2. mars 2021

Mens han steg for steg bygger opp Limousin-besetninga si, får Jevnaker-bonden Hans Anders Velo svært nyttig drahjelp av aktivitetsmåleren SenseHub.

Fra dagens 29 kalvinger i året, er planen å øke besetninga på Velo Øvre til godt og vel 40 dyr. Men Hans Anders Velo har det ikke travelt; han bygger stein på stein, slik han har gjort det siden han startet på null med sine seks første Limousin-dyr i 2010. De første åra var den gamle potetkjelleren kufjøs, deretter ble deler av låven ombygd til tallefjøs. Så, etter å ha slutta med slaktegris i 2018, kunne Velo i 2019 bygge om grisefjøset til standsmessig, toetasjes kufjøs. Ikke lenge etter investerte han i SenseHub.

Foto: Hans Anders Velo, aktivitetsmåleren en pålitelig assistent
Transponderen på Limousin-kyrne til Hans Anders Velo registrerer aktivitet og drøvtygging. Disse dataene går videre til en controller montert i fjøset, som omdanner informasjonen til rapporter og grafer som Velo leser av på mobil eller pc

Mer inseminering for økt avlspotensial

– Jeg ønsker å bygge opp flokken med flest mulig egne dyr. Jeg har så klart kjøpt inn enkeltdyr, men jeg foretrekker å ale opp dyr født på egen gård, fordi de blir mye mer tillitsfulle overfor meg enn de innkjøpte, forteller Hans Anders Velo

På sikt er målet en avlsbesetning, kanskje med salgskandidater til Staur. Derfor ønsker Velo også å inseminere flest mulig av dyra, for å få økt avlspotensialet i flokken.

Nyttig supplement

Når flest mulig dyr skal insemineres, er det en aldri så liten utfordring at Velo (etter eget sigende) ikke er noen ekspert på å avdekke brunst.

– Jeg er ikke av typen som ønsker å bo i fjøset; jeg har annet å gjøre enn å gå og lyse i bakenden på ei ku. Du skal være ganske dreven, og i hvert fall mer dreven enn meg, for å være god på å se brunst, og ikke minst vite hvilken brunstfase kua er i.

Hans Anders Velo fant derfor ut at han trengte et verktøy som avdekker brunst, og som varsler om optimalt insemineringstidspunkt. Med kvigene og ungdyra plassert i andreetasjen i fjøset, innså Velo også at han hadde bruk for et ekstra «øye» på disse ettersom mye av tida brukes nede i førsteetasje sammen med ammekyrne. Når Velo i tillegg har deltidsjobb utafor gården, sto det etter hvert klart for ham at et system for overvåking var helt nødvendig. Etter en del reserach falt valget på aktivitetsmåleren SenseHub.

Foto: Limousinkyr med aktivitetsmåleren SenseHub
I andreetasjen av fjøset har Hans Anders Velo kvige- og ungdyravdeling. Selv om han bruker noe mindre tid i denne avdelinga enn i ammekuavdelinga i etasjen under, har Velo svært god kontroll på brunst- og helsestatusen ved hjelp av SenseHub.

God kontroll

Høsten 2019 kjøpte Velo i første omgang 10 halstranspondere, før det ganske raskt ble 13 til.

– Jeg så fort at SenseHub gir meg god kontroll over besetninga, ikke minst kombinert med et godt kamera i fjøset. På den måten vet jeg at alt er som det skal med dyra mine, også når jeg er på jobb eller borte hjemmefra av andre grunner. Er tida for inseminering inne, kan jeg over telefon fortelle inseminøren hvor den aktuelle kua står. Dette er både lettvint og trygt, samtidig som det gir meg større frihet.

Høyere treffprosent

Hos Velo er kalvinga delt i høst- og vårkalving. Den første sesongen Velo inseminerte, ble 9 av 14 dyr drektige etter inseminering. Forbedret treffprosent takker han SenseHub for.

– Jeg prøver å få til en runde med brunst og inseminering, før jeg slipper til oksen. Jeg har ingen plan om å kvitte meg med oksen, men som sagt er det helt nødvendig å inseminere for å øke avlspotensialet.

Varsler også mistrivsel

For Hans Anders Velo var brunstovervåking hovedmotivasjonen for å investere i aktivitetsmåling. Etter å ha tatt SenseHub i bruk, ser han at også systemets helsefunksjon er til god nytte.

– Jeg har heldigvis ikke fått noen rene sykdomsvarsler, men SenseHub varsler også dersom dyret mistrives på en eller annen måte. Hvis individer stenges ut av flokken, ikke får spise i fred eller på annet vis er utsatte fordi de er langt nede på rangstigen, gir SenseHub meg beskjed om at jeg bør følge med litt ekstra på disse.

Foto: Hans Anders Velo, aktivitetsmåleren en pålitelig assistent
Hans Anders Velo får tidlig varsel dersom denne kua eller andre individer opplever mistrivsel, stress eller helseproblemer.

Vil gjerne bruke «assistenten» mer

Bonden på Velo Øvre er av typen som er glad i å utforske ny teknologi som kan forenkle måten han driver gården på. Terskelen for å komme i gang med aktivitetsmåling var derfor ikke høy. Nå som han er kommet godt i gang med SenseHub, setter han stor pris på at systemet kontinuerlig forbedres og utvides med nyttige funksjoner, som kobling mot Storfekjøttkontrollen og oversikt over forventa kalvingstidspunkt.

– Jeg skulle faktisk ønske at vi kunne registert enda flere operasjoner direkte via SenseHub, for det er en stor fordel at verktøyet er mobilbasert og dermed hendig å bruke mens du er i fjøset, avrunder Hans Anders Velo.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!