Fordeler med SenseHub

Brukervennlig løsning

Det er enkelt både å installere og å bruke SenseHub. Brukergrensesnittet i appen er selvforklarende og gir deg oversiktlig og lett forståelig informasjon.

Bedre dyrevelferd

Med kontinuerlig overvåking av besetningens helsetilstand er du alltid i forkant og kan gjøre nødvendige tiltak før problemer oppstår eller sykdom utvikler seg.

Bedre beslutningsgrunnlag

Du får levert alle data i sanntid og får konkrete råd om hva du bør gjøre og når. Slik blir det lettere for deg å ta gode valg som bidrar til å forbedre drifta di.

Ingen årlige kostnader

Når du investerer i SenseHub, betaler du en engangskostnad for hardware og software. Du betaler ingen årlig lisens eller lignende

Økt produktivitet og lønnsomhet

Du sparer mye tid, og tid er som kjent penger. Tid du nå bruker til kontrollrunder i fjøset, kan du med aktivitetsmåling bruke til noe mer lønnsomt. Et annet eksempel: Med SenseHub får du kalv i kvigene til rett tidspunkt, og det kan gi deg en årlig inntjening på over 10.000 kroner (noe avhengig av antall dyr, sjølsagt).

Mer frihet

Du kan hente ut rapporter om dyras ve og vel, uansett om du befinner deg hjemme i sofaen eller er borte på ferie. Det gir trygghet og frihet!

Funksjonene i SenseHub

Brunst

Brunst

Helse

Helse

Kalving

Kalving

Fôring

Fôring

Varmestress

Varmestress

Grupperutine

Grupperutine

Kjøpte årets norske SenseHub-anlegg nummer 100

Denne høsten ble Ole Espen Honnemyr den som kjøpte SenseHub-system nummer 100 i Norge i 2020. På gården i Iveland har de brukt Heatime til aktivitetsmåling siden 2013. Da nytt anlegg skulle kjøpes inn nå i år, falt valget på den nyeste generasjonen av systemet, altså SenseHub.

Les mer